ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งกับชีวิตประจำวัน ทั้งต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น การติดต่อสื่อสาร ดังนั้น การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การเรียกดูข้อมูล การโอนถ่ายข้อมูลจึงเกิดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ผู้ให้บริการจึงให้ความสำคัญกับการบริการเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีให้สามารถทำงานได้เต็มที่

          โดยต้องยกหน้าที่ฟันเฟืองสำคัญให้กับ Data Center หรือศูนย์ข้อมูลหมายถึงการบริหาร ออกแบบพื้นเพื่อการวางระบบประมวลผลกลางและเน็ตเวิร์ค หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใดๆ  ซึ่ง  Data Center สำคัญก็ด้วยเหตุผลดังนี้

          Data Center  ที่มีระบบโครงสร้างเครือข่าย (Network Infrastructure) ทีดีจะมีความสามารถในการป้องกันความเสียหาย หรือระบบล่มในจุดใดจุดหนึ่งได้ หากมีการดูแลระบบอย่างดี เมื่อมีส่วนใดส่วนหนึ่งรวน  ชำรุดหรือหยุดการทำงาน ระบบประมวลผลยังสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่น

          ดาต้าเซ็นเตอร์  ที่มีระบบความปลอดภัย (Security Protection) ชั้นเลิศ จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ บางแห่งจัดระบบป้องกันความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดและการสแกนลายนิ้วมือ บวกกับการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มด้วยกล้องวงจรปิดในทุกพื้นที่ 

            ดาต้าเซ็นเตอร์ ที่มีศักยภาพเหนือชั้น จะรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ดี อาทิเช่น เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) คือเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ทั้งระบบไอที, ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์บนระบบเครือข่าย base on เทคโนโลยีแบบเสมือนจริง

          นอกจากเหตุผลข้างต้นแล้ว ศูนย์ข้อมูลที่มีบริการที่ทรงประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรคุ้มค่าที่สุด ด้วยการประมวลผลต้องทำงานตลอดเวลาแม้เกิดการผิดพลาดจุดใดๆ ก็ตาม  

…...................

 


Comments
Leave a Reply